O Przeglądzie...

Od osiemnastu lat połowa listopada jest w naszej szkole okresem gorących przygotowań do urządzenia przeglądów poezji śpiewanej. Główne cele, jakie wyznaczyliśmy sobie, to:
- popularyzacja poezji śpiewanej
- prezentacja dorobku szkolnych grup wokalnych i wykonawców indywidualnych
- prezentacja tekstów poetów znanych młodzieży ze szkoły i spoza niej
- konfrontacja i wymiana doświadczeń artystycznych
- doskonalenie warsztatu
- integracja uzdolnionej artystycznie młodzieży
- rozbudzanie aktywności kulturalnej oraz wrażliwości estetycznej u młodzieży.
Nasza impreza gromadzi wykonawców z wielu bliższych i dalszych placówek. Gościmy młodzież ze szkół w Czarnkowie, Grodzisku Wlkp., Grzebienisku, Kórniku, Kwilczu, Luboniu, Lwówku, Międzychodzie, Mosinie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie, Opalenicy, Pniewach, Pobiedziskach, Poznaniu, Przemęcie, Puszczykowie, Swarzędzu, Śremie, Trzciance, Wolsztynie,  sami także występujemy!
Zapraszamy profesjonalne jury, w skład którego wchodzą:

1. wykładająca w poznańskiej szkole muzycznej – pani Katarzyna Korpik
2. solista Opery Śląskiej - pan Paweł Kajzderski
3. solista Teatru Wielkiego – opery poznańskiej – pan Rafał Korpik
4. wykładowca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – pan profesor doktor habilitowany Wiesław Ratajczak
5. aktor Teatru Polskiego w Poznaniu – pan Piotr Kaźmierczak
6. aktor teatru Wierzbak Plus - pan Artur Szych

Przegląd trwa cały dzień, jest okazją do rozwinięcia talentów, zaprezentowania szkoły gościom i zintegrowania młodzieży. Poprzedzające go dni nazywamy „Tygodniem w krainie łagodności”, który kończy się "Próbą otwartą," warsztatami i poetycką wieczornicą organizowaną w bursie szkolnej. Warto wspomnieć, że w przygotowaniu Przeglądu pomagają absolwenci naszej szkoły – prowadzą warsztaty, akompaniują młodzieży, przygotowują scenografię, zapewniają patronat medialny…, co świadczy o niebywałym zżyciu społeczności tego ogólniaka z jej alma mater.

Lektura obowiązkowa

Fragment “wstępu do werdyktu 2007″, wygłoszony przez Przewodniczącego Jury, dra Wiesława Ratajczaka.
Przeczytajcie go bardzo uważnie!
“Potrzebujemy słowa, potrzebujemy serca, potrzebujemy głowy, potrzebujemy ludzkiego talentu. Dlatego się tutaj spotykamy. I zacznę od takiej ogromnej prośby, do której zostałem przez jury namówiony, czy zobligowany wręcz, [...], ażebym bardzo mocno poprosił państwa o poszukanie poezji, o to, by zadać sobie trud oddzielenia tego, co jest poezją, od tego, co poezję udaje. A jak już to się uda znaleźć, to wtedy, jak tę perłę, trzeba ją strzec, trzeba ją oprawić. I o to bardzo, bardzo serdecznie prosimy, żeby nie myliła nam się piosenka poetycka z piosenką estradową, żeby to, co jest bardzo doraźne, to co jest krótkim, krótkotrwałym przebojem nie zajmowało naszej uwagi."