Liceum Ogólnokształcące ZS w Pniewach, organizator IX Szkolnego Przeglądu Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej "Liro ty moja śpiewna..." bardzo dziękuje osobom i firmom, które włączyły się w przygotowanie imprezy, stając się jej mecenasami.
Mamy nadzieję, że są Państwo dumni ze swej decyzji włączenia się w tworzenie tego święta poezji i młodzieży - bez Państwa pomocy, nie miałoby ono właściwej oprawy. Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy.

W gronie Mecenasów Przeglądu znaleźli się:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Pniewach,
Rada Miejska Pniew,
Ks. Kanonik P. Mamet,
Firma "Michałowski",
Zakład robót inżynieryjnych, produkcyjno - usługowo - handlowych M. Szczechowiak,
Stacja paliw BP S. Gmurowski,
Restauracja "Millenium",
sklep "Marzena",
B. Wachowiak,
Firma "Wachowiak",
Zakład Komunalny sp. zoo w Pniewach,
cukiernia "Capri",

Janiszewsky Estrada,
StrowgerNet.pl-dostawca Internetu
Patronat medialny:

Tygodnik Gazeta Szamotulska
        

***


Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w urządzeniu jubileuszowego, X  SzkolnegoPrzeglądu Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej „Liro ty moja śpiewna…” Pniewy 2010r.  
To swoiste święto wrażliwej młodzieży, które wrosło już  na dobre w tradycję naszej
  szkoły, rozsławiając przy tym i Pniewy, pragniemy obchodzić w dniu 19 listopada w auliLiceum Ogólnokształcącego. 
Aby mogło się ono jednak odbyć, niezbędne jest poczynienie pewnych przygotowań, to jestmiędzy innymi: udekorowanie auli, zapewnienie wyżywienia gościom konkursowym i jury,zakup dyplomów, nagród i plakietek okolicznościowych… 
Zdani wyłącznie na siebie niewiele możemy osiągnąć, dlatego właśnie zwracamy się do Państwa – wesprzyjcie tę  godną uwagi ideę integrowania zdolnej młodzieży, współuczestniczcie w realizacji marzeń młodych ludzi chcących śpiewać poezję! 
Licząc na zrozumienie i pomoc, już teraz składamy gorące podziękowania i deklarujemy umieszczenie nazw sponsorujących firm na specjalnej tablicy „Mecenasów  Przeglądu” w czasie Przeglądu, w auli, a także wymienienie ich w prasowej relacji w „Tygodniku Gazeta Szamotulska” na portalu informacyjnym Pniewy24.pl oraz na internetowej stronie www.lira.pniewy.net

Wpłat prosimy dokonać do 10 listopada 2010 r.  na konto: 
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej, Bank Spółdzielczy w Dusznikach, oddział Pniewy 
Nr 24 9072 0002 2005 05 1622 87 0004 z dopiskiem „Lira”.     

W imieniu organizatorów
Magdalena Matuszewska - Bryłka