Jak każdego roku, w czwartek poprzedzający Lirę (19 listopada 2009 r.), po Próbie otwartej, a przed Wieczornicą odbyły się warsztaty interpretacyjno - dykcyjne, prowadzone przez absolwenta Warszawskiej Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, pana Patryka Gnybka.  Aktor wprowadził młodzież w tajniki sztuki scenicznej, przynajmniej na tyle, na ile mogło się to udać w ciągu 90 minut warsztatów...
Ponad dwudziestoosobowa grupa wykonywała profesjonalne ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, rozgrzewające i interpretujące tekst. Zajęcia odbyły się w sali bursy szkolnej.
Przy okazji ćwiczeń narodził się scenariusz spektaklu, który licealna młodzież pokaże być może na Festiwalu Teatrów Ulicznych w czerwcu.

Fotorelacja tutaj - wystarczy kliknąć:)